Skärmdelning

hero bild

Med vår inbyggda skärmdelning är det enkelt och säkert att dela skärm med deltagarna i en konferens eller direkt från ett samtal.

Visa vad du menar, direkt från din skärm

Skärmdelning gör det enkelt att visa kollegor eller kunder dokument, filmer, presentationer eller bilder som finns på din dator. Du slipper dessutom att skicka tunga filer. Skärmdelning möjliggör även mer interaktivitet. Du kan till exempel i realtid se när användaren interagerar med materialet och navigerar i gränssnittet, vilket ger bra underlag för att göra ändringar eller tillägg.

Online presentationer

Den finns många tillfällen när skärmdelning kommer till användning. I Telink kan du till exempel enkelt bjuda in kunder, partners eller andra kollegor till en online-presentation med hjälp av powerpoint. Det blir tydligt och du slipper att förklara komplexa flöden eller processer över telefon när du kan visa direkt på skärmen. Detta tillsammans med videokonferenser gör Telink till ett oerhört kraftigt och effektivt verktyg.

Växla från ljud till bild och starta en skärmdelning

Alla samtal som gå igenom Telink är ett konferenssamtal. Det innebär att du enkelt kan slå över från ett vanligt röstsamtal till video och eller skärmdelning. Utan att behöva koppla om.