Komplett enkätverktyg

hero bild

Det finns flera olika applikationer och program för att genomföra undersökningar. Ingen av dem är integrerad i era kunders företagstelefoni, förrän nu. Med Telink Survey blir enkäter och undersökningar lekande lätt och era kunder genomför dessa direkt i appen, sömlöst integrerat med många andra funktioner, till exempel för bevakning av resultat.

Inbyggt, kraftfullt och lättanvänt

Vare sig du behöver genomföra en medarbetarundersökning eller en större kundenkät har du verktyget för det direkt i Telink. Du väljer mellan mängder av frågetyper, om de ska vara obligatoriska, ha sub frågelogik och sidbrytning. Inställningarna är många men enkla att hantera. Importera en deltagarlista och skicka ut allt via appen eller schemalägg periodiserade utskick i förväg via epost och sms.

Mät kundnöjdhet eller era medarbetare

Att mäta ett företags NPS kan vara både krångligt och tidskrävande. Med Telink Survey importerar man enkelt kundregistret och skickar ut frågan. Om kunder inte svarar kan man enkelt påminna dem en eller flera gånger. När man väl genomfört undersökningen kan man enkelt agera på datan.

Används av forskare 

Verktyget är så kraftfullt att det idag används av ledande forskare runt om i världen. Men tack vare den enkla administrationen stoppar det inte er från att genomföra egna undersökningar och få ovärderlig feedback från era kunder, leverantörer och medarbetare.